Chào mừng bạn đến với website MN Thượng Thanh

Có 14 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Chỉ thị về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023 của Bộ GD&ĐT

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Bộ GD&ĐT 25-08-2022
2 TT qui định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại SGD, PGD, các cơ sở GDMN, GDPT và GD thường xuyên

(Tải File đính kèm)

37/2020/TT-BGD ĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 31-07-2022
3 TT 36/2017-TT- BGD ĐT ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các CSGD ĐT thuộc hệ thống GD quốc dân

(Tải File đính kèm)

36/2017-TT/BGD ĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 31-07-2022
4 TT qui định về việc xây dựng trường học an toàn, phòng chống Tai nạn thương tích trong các cơ sở GD mầm non

(Tải File đính kèm)

45/2021/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 13-07-2022
5 TT 19/2018 của Bộ GD&ĐT về Qui định về công nhận Kiểm định chất lượng và Chuẩn Quốc gia trường mầm nona

(Tải File đính kèm)

19/2018/BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 13-07-2022
6 Danh mục đồ dùng, đồ chơi tối thiểu GD mầm non theo qui định tại văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BGD ĐT

(Tải File đính kèm)

01/VBHN-BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 13-07-2022
7 TT Qui định về việc lựa chọn đồ chơi, học liệu trong các cơ sở GD mầm non

(Tải File đính kèm)

47/2020/ TT- BGĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 13-07-2022
8 Hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng ngành GD&ĐT

(Tải File đính kèm)

21/2020/TT-BGDĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 12-07-2022
9 văn bản hướng dẫn đánh giá Chuẩn hiệu trưởng mầm non

(Tải File đính kèm)

25/2018/TT-BGD&ĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 11-07-2022
10 văn bản hướng dẫn thực hiện TT26/2018 đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

5569/BGD&ĐT_NGCBQLGDVăn bản của Bộ GD&ĐT 11-07-2022
11 Hướng dẫn đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

26/2018/TT-BGD&ĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 11-07-2022
12 Thông tư liên tịch về khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN

(Tải File đính kèm)

06/2015/TTLT-BGD&ĐT-BNVVăn bản của Bộ GD&ĐT 11-07-2022
13 TT 48/2011 qui định về chế độ làm việc của giáo viên mầm non

(Tải File đính kèm)

48/2011/BGD&ĐT ngày 25/10/2011Văn bản của Bộ GD&ĐT 11-07-2022
14 Thông tư 52/2020 về Điều lệ trường mầm non

(Tải File đính kèm)

52/2020/BGD&ĐTVăn bản của Bộ GD&ĐT 11-07-2022

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG THANH

Địa chỉ:Tổ 13 Phường Thượng Thanh,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Thanh Hòa
Liên hệ: SĐT 0438772996- Fax: | Email: mnthuongthanh@longbien.edu.vn