Chào mừng bạn đến với website MN Thượng Thanh

Hiệu Trưởng

Nguyễn Thị Thanh Hòa
Nguyễn Thị Thanh Hòa

Ngày sinh: 16/4/1976

Dân tộc: Kinh

Trình độ :Thạc sĩ quản lý

Vị trí công tác: Hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: (04)38772996

Điện thoại riêng: 0976448176

Email liên lạc: thanhhoahn76@gmail.com

Hiệu trưởng

Phó hiệu trưởng

Vũ Ngọc Bích
Vũ Ngọc Bích

Ngày sinh: 8/10/1989

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Long Biên - Long biên - Hà Nội

Trình độ :Đại Học

Điện thoại riêng: 0386206530

Email liên lạc: vungocbich081089@gmail.com

Hiệu phó phụ trách chuyên môn
Phan Thị Hòa
Phan Thị Hòa

Ngày sinh: 28/8/1971

Dân tộc: Kinh

Quê quán: Phú Thọ - Việt Trì- Minh Khai

Trình độ :Đại học

Vị trí công tác: Phó hiệu trưởng

Điện thoại cơ quan: 0436557484

Điện thoại riêng: 0966968871

Email liên lạc: phanhoa71@gmail.com

Hiệu phó phụ trách nuôi dưỡng

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG THANH

Địa chỉ:Tổ 13 Phường Thượng Thanh,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Thanh Hòa
Liên hệ: SĐT 0438772996- Fax: | Email: mnthuongthanh@longbien.edu.vn