Chào mừng bạn đến với website MN Thượng Thanh

Có 24 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Quyết dịnh ban hành khung thời gian năm học 2022- 2023

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 24-08-2022
2 Quyết định về việc Phê duyệt Hướng dẫn công tác tổ chức bữa ăn học đường kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh trong các cơ sở giáo dục mầm non và tiểu học

(Tải File đính kèm thứ 1), (Tải File đính kèm thứ 2)

 Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 17-08-2022
3 Nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

(Tải File đính kèm)

NQ 15-NQ/TWVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 03-08-2022
4 TT sửa đổi, bổ sung một số điều TT 59/2015- BLĐTBXH qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về Bảo hiểm xã hội bắt buộc

(Tải File đính kèm)

06/2021/TT-BLĐTBXHVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 19-07-2022
5 TT của Bộ tài chính qui định chế độ công tác phí, chế độ Hội nghị

(Tải File đính kèm)

40/2017/TT-BTCVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 19-07-2022
6 văn bản vv chỉ đạo triển khai Nghị định số 38/2022/NĐ-CP

(Tải File đính kèm)

2086/BLĐTBXH-TLĐLĐVNVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 16-07-2022
7 Quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

(Tải File đính kèm)

38/2022/NĐ-CPVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 16-07-2022
8 Luật Bảo hiểm xã hội

(Tải File đính kèm)

58/2014/QH13Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
9 Luật Giáo dục

(Tải File đính kèm)

43/2019/QH14Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
10 Luật bảo vệ bí mật Nhà nước

(Tải File đính kèm)

29/2018/QH14Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
11 Bộ luật dân sự

(Tải File đính kèm)

91/2015/QH13Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
12 Luật bảo vệ môi trường

(Tải File đính kèm)

72/2020/QH14Văn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
13 Hướng dẫn thi hành một số điều của luật an toàn vệ sinh lao động, về chế độ đối với người lao động bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp

(Tải File đính kèm)

28/2021/TT-BLĐTBXHVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
14 Bộ luật tố tụng dân sự

(Tải File đính kèm)

20/VBHN-VPCPVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 15-07-2022
15 Nghị định về công tác văn thư

(Tải File đính kèm)

30/2020/NĐ-CPVăn bản của Chính phủ, UBND thành phố Hà Nội 13-07-2022
12

Chủ quản:ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ:Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại:(043)8724033, Fax: 38724618

Email:ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG THANH

Địa chỉ:Tổ 13 Phường Thượng Thanh,Quận Long Biên, TP. Hà Nội
Chịu trách nhiệm nội dung:Hiệu Trưởng - Nguyễn Thị Thanh Hòa
Liên hệ: SĐT 0438772996- Fax: | Email: mnthuongthanh@longbien.edu.vn