Giáo viên nhà trường tham gia Hội Thi "Cô giáo tài năng duyên dáng" năm học 2020- 2021


CBGVNV, phụ huynh học sinh tham gia ủng hộ đồng bào miền Trung


Tết trung thu của các bé trường MN Thượng Thanh năm học 2020- 2021


152